Raha on paras konsultti

30.10.2022

Yksityisen asumisen energia-ilta järjestettiin Kulttuuritila Nuijamiehessä 27.10.2022. Sateisen syksyn ja markkinapäivän kääntyessä iltaan, Kulttuuritila Nuijamieheen saapui yleisöä kuulemaan Lappeenrannan Energia Oy:n ja Imatran Lämpö Oy:n alustuspuhenevuorot sekä esittämään kysymyksiä tilaisuuteen kutsutuille panelisteille. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Lappeenrannan Insinöörit ry, Lappeenrannan Kerho ry yhteistyökumpaninaan GreenReality Lappeenranta.

Energiataloutta sääntelee kysynnän ja tarjonnan laki, jonka johdosta uudeksi kaupalliseksi sähköenergian myyntituotteeksi on syntynyt pörssisähkö. Sen odotetaan säilyvän pitkään markkinatuotteena. Pörssisähkössä jokaisen tunnin myyntihinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perustella sähkötuotanto ja myyntiyhtiöiden yhteisellä pörssialustalla.

Säästäminen on arkipäiväisiä tekoja

Lappeenrannan Energia Oy:n asiakkuusjohtaja Jussi Selenius kertoi alustuspuheenvuorossa kattavasti Etelä-Karjalan alueelle tuotettavista energia palveluista ja tuotantolaitoksista sekä yleisenkatsauksen Suomen energia talouteen. Sähkötuotannon huoltovarmuus ja omavaraisuusaste on Suomessa hyvällä tasolla. Koko Suomen huippukulutus vuodelta 2016 on yli 15000 MW, jolloin Suomeen joudutiin ostamaan sähköä n. 2200MW. Viimevuosina kulutushuiput on jäänyt selvästi pienemmäksi, mutta tuotantovarmuus uuden Olkiluoto 3 ydisvoimalan osalta on ollut vaihtelevaa ja uhkana on, ettei Suomen ulkopuolelta kriisitilanteessa saada ostettua riittävästi sähköä kulutushuippujen kattamiseksi. Kustannuspaineet sähkönjakeluverkon ylläpidon ja sähköntuotannon osalta toivotaan kannustavan kuluttajia säästämään ja sääntelemään sähkönkulutusta erityisesti vuorokauden huippukulutus tuntien aikana.

"Tiesitkö, että valtakunnallisesti sähkön käytössä on arkipäivisin kolme kulutushuippua? Aamulla kello 8–10 ja uudelleen alkuillasta tavallisimmin kello 16-17 ja 19-20 välillä. Jos on ajankäytöllisesti mahdollista, siirrä omaa sähkönkäyttöäsi näiden tuntien ulkopuolelle. Se pienentää sähkökatkojen riskiä, jotka on yleisimmin aamupäivällä klo 10 - 12 ja itapäivällä klo 16 - 18." Voit lukea muita ajankohtaisia ja hyviä energian säästövinkkejä. https://www.lappeenrannanenergia.fi/ohjeet-ja-vinkit

Energianeuvotaa, opastusta ja yhteishankintaa

Energianeuvonnan ja tiedottamisen merkitys on kasvanut Ukrainassa käytävän sodan johdosta. Sota on lisännyt merkittävästi kiinnostusta maailmanlaajuisen energiatalouden kehitykseen ja energiatuotannon huoltovarmuuteen. Lappeenrannan GreenReality palvelut edistävät monin tavoin energiatietoisuutta ja osaamista Etelä-Karjalan alueella mm. palveluiden, tilaisuuksien, toimintojen ja hankkeiden muodossa. Uusimman hankeen tavoitteena on tuottaa taloyhtiöille tukea ja apua energiatalouden kartoittamiseksi, investoitien ja uusitustarpeiden toteuttamiseksi yhteistyössä muiden alueen taloyhtiöiden kanssa. Hankeen kautta on myös tavoitteena synnyttää yhteistyötä taloyhtiöiden välille, jolla voidaan saavuttaa taloudellisia etuja uudistettavien energiaratkaisujen hankintaa ja toteutukseen.

Kaukolämpö on paikallinen ja kilpailukykyinen lämmitysenergiamuoto

Imatran Lämpö Oy:n toimitusjohta Vesa-Pekka Vainikka korosti yleisölle kaukolämpöverkoston etuja ja taloudellista kilpailukykyä. Kaukolämpöjärjestelmien huollettavuus, saatavuus, yksinkertaisuus ja vähäinen energiankulutus mahdollistaa lämmön jakelun omakoti- ja kerrostaloihin hyvin edullisesti, jopa sähkökatkosten aikana. Kaukolämpöjärjestelmä tarvitsema sähkö voidaan tuottaa omakotitailoissa yksinkertaisesti liittämällä ohjausjärjestelmä erilliseen varavirtaläheeseen kuten agrigaattiin tai auton akkuun liitettyyn tasavirtasuuntaajaan eli invertteriin. Vastaavasti kerrostaloissa riittävä sähkö voidaan tuottaa agrikaatilla tai muulla 2,2kW tehon tuottavalla varavirtajärjestelmällä.

Tulevaisuuden energiamuodot, teknologia ja kokonaistalous

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopiston (LUT) Mika Luoranen nosti keskusteluun Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksen koko ihmiskunnan energiatehokkuudelle, huoltovarmuudelle ja energiatalouden uudistumiselle. Muutokset ovat ollet merkittäviä ja kokonaisuuden kannalta on edistytty nopeasti energiatehokkaampaan ja taloudellisempaan suuntaan. Uusia energiatekniikkaa koskevia tutkimuksia, tuotantomenetelmiä ja ratkaisuja pyritään edistämään jatkuvasti. Tästä esimerkkinä suhteellisen pienet ydinvoimaalla liikkuvat sukellusveneet voivat olla tulevaisuuden energiantuotantolaitoksia.


"Raha on paras konsultti", joka ohjaa ihmiskuntaa tulevaisuuden energialähteiden valinnoissa, käyttöön otossa, sääntelyssä ja kehitystyössä.


Tilaisuuden esitykset herättivät paljon keskustelua ja kysymyksiä,  jonka seurauksena tilaisuuden aikataulu venyi 2,5 tuntiin. Kiitokset yleisölle ja yhteistyökumppaneille tapahtumaan osallistumisesta!

Energistä syksyä kaikille! ⚡🪫🔌